DELA

Färre tjänster efter omorganiseringen

Nio tjänster försvann och tre nya kom i stället.
Det blev resultatet när landskapsförvaltningen nyligen organiserades om.
Förvaltningschef Arne Selander berättar om omorganiseringen som pågått sedan förra våren.
– Från och med den 1 mars inrättades tre nya enheter samtidigt som två gamla försvann.
Borta är den tidigare administrationsenheten och enheten för polisärenden. De nya är kommunikationsenheten, rättsserviceenheten och serviceenheten. Sedan tidigare finns personalenheten, EU-enheten och jämställdhetsenheten vid landskapsförvaltningens allmänna byrå.
Borta är tjänsterna som administrationschef och enhetschefstjänsten för polisärenden. En ny tjänst som chefjurist har inrättats i stället för administrationschefstjänsten. Innehavare är Sören Silverström. Enhetschefen för polisärenden och räddningschefstjänsten ersätts av en juristtjänst som innehas av Björn Andersson i det som nu heter rättsserviceenheten. Också förvaltningsinspektör Veronica Johansson ingår i den nya enheten.
Serviceenheten består av reception, vaktmästeri och registratur – landskapsförvaltningens ansikte utåt.
– Vi hoppas kunna bygga om entrén i Självstyrelsegården under de kommande två åren för att bättre kunna ta emot kunderna, säger förvaltningschefen. (ao)