DELA

Färre reste med Viking Line

Passagerarantalet ombord på Viking Lines fartyg minskade under räkenskapsperioden 1 november 2009-31 juli 2010 med 1,1 procent till 4.694.486 personer. Det framgår i rederiets delårsrapport.
På linjen Helsingfors-Tallinn ökade dock antalet ombord på Viking XPRS liksom på fartygen som trafikerar Stockholm-Mariehamn. På de övriga linjerna noterades en minskning.
Fraktvolymerna ökade under perioden med 6,6 procent till 81.444 enheter. Rederiet har därmed en fraktmarknadsandel på 21,5 procent.
I rapporten står det:
– Viking Line har under verksamhetsårets nio första månader förstärkt marknadsandelen i kryssningstrafiken mellan Stockholm och Mariehamn med 2,5 procentenheter till 51,2 procent. På linjen Helsingfors-Tallinn minskade marknadsandelen med 0,1 procentenheter till 24,8 procent. På linjen Åbo-Mariehamn/Långnäs-Stockholm minskade marknadsandelen med 0,5 procentenheter till 50,5 procent och på linjen Helsingfors-Mariehamn-Stockholm med 0,7 procentenheter till 47,1 procent. I kortruttstrafiken på Ålands hav minskade marknadsandelen med 1,2 procentenheter till 42,5 procent. Koncernen hade därmed en total marknadsandel inom trafikområdet om 35,4 procent. (mt)