DELA

Färre oavslutade ärenden i dag

Antalet oavslutade ärenden vid landskapsregeringen har minskat de senaste åren.
– Vi jobbar aktivt med att få ner siffran, säger förvaltningschef Arne Selander.
Varje år inkommer runt 6.500 ärenden till landskapsregeringen. Arne Selander vill förtydliga att de flesta ärenden behandlas inom rimlig tid.
– Förra året inkom 6.488 ärenden, av dem avgjordes 6.381 stycken.
Statistiken visar att ärendena betats av under de senaste åren. 2005 var 1.634 ärenden öppna vid årets utgång. 2007 var siffran 830.
– I dag är antalet nere på 478.

Skärpta regler
Med den nya förvaltningslagen som trädde i kraft 2008 skärptes rutinerna för hur försenade ärenden ska ses över. Två gånger per år år begär Arne Selander in förklaringar på varför ärenden äldre än tre månader inte är avslutade.
– Vi jobbar aktivt med det här och i de flesta fall finns en godtagbar förklaring.
Det är möjligt att det finns fler fall liknande Birger Sandells avskrivna ärenden, säger han. Att ärenden inte avslutas kan bero på slarv, menar Selander.
– Man kontaktar en person, sedan blir ärendet liggande.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax