DELA

Färre, men större mjölkproducenter

De åländska mjölkleverantörerna på Åland blir färre men korna fler. Det visar en undersökning som presenterades av ÅCA under tisdagen.
– Framtiden ser hyfsad ut, säger vd Johannes Snellman på ÅCA.
Antalet producenter beräknas halveras på tio år och tros ligga kring 32 stycken i förhållande till dagens 61. Studien visar också på att antalet liter mjölk ökar och att de gårdar som finns kvar i framtiden utökar antalet djur. Undersökningen beräknar att antalet kor har stigit från 1725 stycken idag till 1800 om tio år.
Produktionsundersökningen har genomförts i form av personliga intervjuer med 50 mjölkleverantörer och den visar bland annat att samarbetet mellan gårdarna i dag är högt.
– Högre än det hade varit för 10-15 år sedan, säger Snellman.
Den så kallade lösdriften har ökat sedan förra undersökningen 2006. I dag är det 22 procent av de åländska korna som går i lösdrift jämfört med 14 procent för fyra år sedan.
– Vi ser också en ökning av robotmjölkningen vilket ger mer mjölk, säger Snellman.
Robotmjölkningen möjliggör tillsammans med lösdriften att korna mjölkas flera gånger per dag och ger mer mjölk. I dag finns fyra gårdar som använder sig av robotmjölkning.
Läs mer i papperstidningen!

Johan Orre