DELA

Färre klagade på sjukvården

Antalet patienter som är missnöjda med vården vid Ålands hälso- och sjukvård har minskat. Åtminstone har antalet som fört sitt missnöje till klient- och patientombudsmannen minskat.
Totalt 144 patientärenden har kommit till klient- och patientombudsmannen Marina Karlsson under 2011. Av dessa berörde 18 stycken minderåriga barn. I 106 fall handlade det om missnöje med vård eller behandling, medan de övriga 38 gällde rådgivning och information. En patient har tagit kontakt på grund av läkemedelsskada.
I patientombudsmannens rapport kommer det fram att den vanligaste orsaken till att patienten varit missnöjd är att man inte blivit lyssnad till, och på andra plats kommer brister i informationen. Till exempel har två patienter varit missnöjda med att de inte fått tillräcklig  information på svenska.
Patienterna har också upplevt att det förekommer bristande information mellan olika enheter. Två patienter har önskat en andra bedömning.
Läs mer i papperstidningen!
Anne Sjökvist