DELA

Färre hotellgäster i juli

Under årets första sju månader minskade det totala antalet hotellövernattningar med sex procent. Det visar Åsubs statistik.

Från januari till och med juli har hotellen haft 107.500 övernattningar. Det är drygt 8.500 övernattningar färre än under 2009.
De finländska övernattningarna ökade med åtta procent och den svenska gick ner en halv procent. Övernattningarna som gäster från övriga länder står för minskade med drygt 61 procent.
Det totala antalet övernattningar på hotellen i juli var 39.919, vilket innebär en marginell minskning jämfört med juli 2009. Medan övernattningarna ökade från Finland (plus 13 procent) och Sverige (plus 8 procent) minskade kategorin från övriga länder (minus 51 procent). Till stor del beror minskningen på att öspelen lockade många till Åland förra året, enligt Åsub.
Beläggningsgraden för den totala kapaciteten i juli var knappt 83 procent. I juni var siffran 58. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de svenska 1,6 nätter. Gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,9 nätter.
Åsubs statistik baseras på siffror från 16 hotell. Då ett hotell inte lämnat några uppgifter är statistiken från förra månaden preliminär.
ANNIKA KULLMAN
annika.kullman@nyan.ax