DELA

Färre djur på Lilla holmen?

Sparkraven kan göra att det blir färre djur på Lilla holmen i framtiden.
Verksamheten på Lilla holmen i Mariehamn kan i dagsläget fortsätta som hittills och det finns också planer på att utveckla området. Men de planerna kräver mera pengar både för drift och för investeringar och därför måste större åtgärder, som till exempel nya toaletter eller en sanering av Pagoden, vänta. Och krymper budgeten ytterligare kan det bli avveckling i stället för utveckling.
Stadens samhällstekniska avdelning är för en utveckling av området men inte i privat regi. Enligt avdelningen bildar Lilla holmen en unik kulturhistorisk miljö som bör planeras med eftertanke.
Infrastrukturdirektör Kai Söderlund konstaterar för sin del att eventuella kommande ändringar i budgetramarna kan påverka verksamheten. Han föreslår att Lilla holmen skall vara ett grönområde och att man skall minska på den fria djurhållningen.
Läs mer i papperstidningen! (tt-s)