DELA

Färöarna ångrar inte EU-utanförskap

Det finns fördelar med att vara med i EU och fördelar med att stå utanför. Men också nackdelar. Vilka de är har diskuterats under färöiske lagmannens besök på Åland. Lagmannen har på Färöarna samma ställning som lantrådet på Åland.
Lagman Jóannes Eidesgaard (s) och hans fru Anita är på ett tredagars besök på Åland. Diskussionerna har rört relationerna till EU, näringslivet och nordiska frågor.
Vid en presskonferens i går tillsammans med lantrådet Roger Nordlund (c) berättade Eidesgaard att Färöarna år 1973 enhälligt valde att stå utanför EU. Man ville inte ge ifrån sig fiskeripolitiken.
– Det var rätt beslut då. Vi har sett hur fisket har försvunnit på annat håll och ersatts av annat.
Men på Färöarna är fisket så oerhört viktigt så det inte hade gått att ersätta med annat. Därför är inställningen fortsättningsvis att man vill reglera sitt fiske själv.
Lagman Eidesgaard var mycket tydlig med att om Färöarna en dag väljer att gå med i EU så skall det vara som en självständig stat, som kan förhandla direkt med EU, inte som en del av Danmark.
– Det har varit viktigt för mig att få information om hur Åland ställer sig till att att vara med i EU men inte ha inflytande i Bryssel, sade han.

Samarbete viktigt
Även om Färöarna inte är med i EU så vill man ha ett starkt samarbete. Det är nödvändigt för den ekonomiska tillväxten.
Eidesgaard talar om de fyra friheterna: varor, tjänster, arbetskraft och kapital, som skall kunna röra sig fritt inom EU. De friheterna vill man vara med i. Än så länge har det lyckats med varorna, 80 procent av exporten går till EU. Och arbetskraften är på gång, men där måste Färöarna öppna sig mer, anser Eidesgaard.
Det råder brist på arbetskraft – arbetslösheten är lägre än på Åland! – och då måste de bli lättare för EU-medborgare att komma till Färöarna och arbeta.
– Man kan komma, men i dag är det litet för besvärligt.
Jóannes Eidesgaard pratar inte mycket om problemen med att stå utanför EU, men nämner att man har litet svårt att ta del av forskningssamarbetet och utbildningssamarbetet.

Västligt samarbete
Istället betonar han det västnordiska samarbetet mellan Färöarna, Island och Grönland. Och säger att om Island och Grönland går med i EU, då … Han konstaterar att EU har ett intresse av att det inte är för bekvämt att stå utanför.
Färöarna och Island ingick i fjol ett avtal om att de tillhör samma ekonomiska zon. En isländsk generalkonsul har installerats i Torshavn och om ett par veckor är den färöiska generalkonsuln på plats i Reykjavik.
Dessutom har Färöarna ansökt om medlemskap i frihandelsorganisationen Efta, där också Norge och Island är med.
– Det är viktigt med det västnordiska samarbetet. Vi har stora resurser i havet. Med ett starkt samarbete har vi en bra utgångspunkt i förhandlingarna med Europa, säger Eidesgaard.

Inbjudan
Det här är Jóannes Eidesgaards första besök på Åland. Han berättade på presskonferensen att han har bjudit lantrådet Roger Nordlund till Färöarna på svarsvisit.
– Det blir under min tredje period som lantråd, skämtade Nordlund, som ju inte kan vara säker på att sitta kvar som lantråd efter valet.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax

tfn 528 464