DELA

Farliga korsningar byggs om

Listan på de tio trafikfarligaste platserna på Åland halveras när de planerade ombyggnaderna är genomförda.
Rondeller vid Västra utfarten-Elverksgatan och Lemlandsvägen-Kalmarnäsvägen är på gång, men för korsningen mitt i Godby finns inga planer än så länge.
Det är snart tre år sedan som Nya Åland listade Ålands tio mest trafikfarliga platser, enligt landskapets trafikavdelnings uppgifter:
Mariehamn:
Österleden.
Rökerirondellen.
Övergångsstället vid sjukhuset.
Korsningen Västra utfarten-Elverksgatan.
Jomala:
Kalmarnäsvägens korsning med Lemlandsvägen.
Björsbykorsningen på Godbyvägen.
Korsningen Emkarbyvägen-Gamla Godbyvägen i Gölby.
Finström:
Ämnäskorsningen på Godbyvägen.
Getavägen, korsningen med von Knorringsvägen i Godby.
Tjudökorsningen med Getavägen.


Ombyggd
Den trafikfarligaste platsen, Rökerirondellen, byggdes om för ett par år sedan, och redan efter ett år kunde det konstateras att olyckorna minskat med 70 procent.
– Det blev precis som vi hade tänkt, säger Stig Janson, vägingenjör vid landskapsregeringen.


Ny planering
Däremot finns det ingen plan för hur Österleden skall byggas om, förutom smitfilen till Lemland.
– Det har gjorts en plan en gång i tiden, men vi skall göra en ny planering där Västra utfarten och Sjukhusvägen ingår. Det blir en paketlösning och vi har börjat med trafikräkningar i höst och skall begära in anbud från konsultföretag att titta på det här.
Men två delar byggs om, den så kallade smitfilen till Lemland byggs i vinter och står klar i början av sommaren.


Ny rondell
Den andra delen är korsningen Västra utfarten-Elverksgatan.
– Där har vi påbörjat projekteringen och räknar med byggstart nästa höst om pengarna ges av lagtinget. Då blir det en rondell i den korsningen, säger Stig Janson.


Tunnel önskemål
Övergångsstället vid sjukhuset är med i den planerade paketlösningen för Mariehamns utfarter.
– Det borde vara en tunnel där, kommenterar Stig Janson.
I Mariehamn har alltså en av fyra farliga platser byggts om och två är på gång inom nästa år.


Kalmare-rondell
I Jomala skall Kalmarnäskorsningen nu projekteras. En rondell skall byggas där.
– Vi hoppas få ut en vägplan i år, men sedan tar det sin tid innan den är klubbad och vi skall äska om medel för rondellen till nästa år. Men om det blir besvär mot vägplanen, hinner vi inte bygga om korsningen nästa år.


Kommunen negativ
Jomala kommun har sagt nej till en ny Björsby/Gölbykorsning mot Nya Godbyvägen. Den skulle enligt planen ligga mitt emellan de nuvarande korsningarna, som alltså skulle tas bort.
– Vi får väl se vad landskapsregeringen säger. De nuvarande är fyrvägskorsningar, vilka är de mest olycksdrabbade typerna av korsningar.


Inget på gång
Ämnäskorsningen är också en fyrvägskorsning, men där är ingenting nytt på gång.
– Det smäller där emellanåt och då brukar det vara ordentliga smällar.
Getavägens korsning med von Knorringsvägen mitt i Godby finns det heller inga planer på att bygga om.
– Där är den lätta trafiken separerad, det handlar om plåtskador i den korsningen.


Dröjer några år
Inte heller Tjudökorsningen med Getavägen har några ombyggnadsplaner.
– Det har varit tal om att ombyggnaden av landsväg 4 skall fortsätta, det är ju dålig balansering på vägen där, så skulle man åtgärda korsningen samtidigt. Men det lär dröja några år.
Av de tio trafikfarligaste platserna återstår alltså hälften att ta ställning till. En är ombyggd, tre är på gång under nästa år om allt går i lås, medan en femte, Österleden, delvis byggs om nu, men som i sin full a längd skall ingå i paketlösningen för stadens in/utfarter.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax