DELA

Farliga bakterier i bergsskyddet

Legionellabakterier – som kan orsaka livshotande skador hos den som andas in dem – upptäcktes nyligen i två vattenbassänger i bergsskyddet i staden.
Anläggningsansvarige Lennart Alexandersson och hans medarbetare var tvungna att bära gasmasker när de vistades vid bassängerna.
Legionellabakterierna upptäcktes i den stora kylvattenbassängen i bergsskyddet i staden.
Vid en rutinmässig kontroll den 22 mars konstaterade personalen att det fanns stora mängder bakterier i bassängen som rymmer 550 kubikmeter vatten.
Bakterierna hade också spritt sig till den intilliggande mellanbassängen och avloppsbassängen.
Legionellabakterier kan ge upphov till lunginflammation som kallas legionärssjuka. Den sprids genom inandning och drabbar oftast personer med nedsatt immunförsvar. Andra symptom är huvudvärk, muskelvärk och diarré.


Inte första gången
Lennart Alexandersson, anläggningsansvarig för Bergsskyddet, kontaktade genast Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.
Det här var inte första gången man hittat legionellabakterier i vattnet. I mars i fjol uppmättes 1.000 cfu (koloniformade enheter) per liter vatten. Före det gjorde man rutinmässiga kontroller vart tredje år, berättar Lennart Alexandersson.
Den här gången visade provtagningen att vattnet i kylvattenbassängen innehöll långt större mängder, 6.500 cfu per liter.
En chockklorering genomfördes snabbt. 30 liter klor pumpades runt i kylvattenbassängen och mellancisternen. En vecka senare togs nya prover som analyserades vid statens institut för hälsa och välfärd (THL).
Då var legionellabakterierna nere på 17 koloniformade enheter per liter.
Läs mer i papperstidningen.

PATRIK DAHLBLOM