DELA

Farlig skolväg upprör i Jomala

Stäng av bilvägen mellan avtaget till Vikingahallen och Jomala kyrka medan cykelvägarna som skolbarnen ska ta sig fram på är uppgrävda.
Den uppmaningen riktar lärare och föräldrar vid Vikingaåsens skola till kommunen.
Strax efter skolstarten i höst grävdes en stor del av cykelvägarna upp. Orsaken är att kommunen lägger ner fjärrvärmerör från ÅCA, där värmen produceras, och vidare till kommunens olika byggnader i centrum av Prestgårdenby.
Förklaringen till att det är just cykelvägarna som grävts upp är att kommunen äger marken, medan området intill cykelbanorna är privatägd tomtmark.

Farligt för alla
Föräldrar och lärare har påpekat att de bortgrävda cykelvägarna innebär en fara för främst skolbarnen som kommer cyklande norrifrån till skolan, men att också de elever som cyklar från Berghyddan-hållet – där cykelväg helt saknas – har fått en betydligt osäkrare skolväg eftersom all fordonstrafik till och från skolan blivit rörigare och fler föräldrar än tidigare skjutsar sina barn så att de inte ska råka illa ut på grund av trafikfarorna.
Senast problemet togs upp var på föreningen Hem och skolas möte för några dagar sedan.
Vikingaåsens föreståndare Bernt Isaksson instämmer i kritiken.
– Det irriterar oss att arbetet görs precis när skolan börjar och inte under sommaren. Att rördragningen sker just nu betyder att en redan dålig situation har blivit ännu sämre.

Cyklar på bilvägen
Rörarbetena innebär att eleverna norrifrån inte har någon annan väg att ta sig till skolan på än bilvägen genom allén. Tack vare Hem och skolas arbete har högsta tillåtna hastighet redan tidigare sänkts till 30 km i timmen, men enligt Bernt Isaksson är sträckan för kort och dessutom håller sig bilisterna inte till fartgränsen.
– Vägen mellan kyrkan och avtaget till Vikingaåsen borde ha stängts av när arbetet inleddes. Det hade varit det säkraste för barnen. Men viljan att gynna biltrafiken och de vuxnas rätt att ta sig fram är uppenbarligen större än att göra det säkert för den lätta trafiken, säger han.

Stäng av vägen nu!
Bernt Isaksson påpekar att de som utfört grävarbetet har tagit hänsyn och han har inget att anföra mot det. Det han kritiserar är kommunens planering.
– Man blir förskräckt när man ser barnen från Berghyddan-sidan komma vinglande på sina cyklar mitt bland bilar och bussar. Och nu blir det dessutom mörkt på morgnarna.
Därför uppmanar han än en gång kommunen att stänga av bilvägen.
– Ännu har ingen olycka hänt, och barnen är försäkrade från skolan på skolvägen. Jag vill också påpeka att det är föräldrarnas ansvar att barnen har en säker cykelväg, säger han.

Cyklar till skolan
På skolgården hittar vi Hampus Andersson som går i klass 2C. Han bor på andra sidan vägen, mot Berghyddan till, och han cyklar till och från skolan.
– Det brukar inte vara så mycket bilar som kör på vägen så det går väl bra. Men cykelvägen till mormor är bortgrävd. Hon bor på andra sidan skolan, berättar han.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax