DELA

Farledsavgifterna sänks

Finlands regering fattade i går beslut om att sänka farledsavgifterna med i medeltal 1,6 procent.
– För Viking Lines samtliga fartyg betyder det en årlig inbesparning på cirka 45.000 euro, det är inte speciellt mycket med tanke på omsättningen, säger koncernens vice vd Kent Nyström.
Nästa år kommer trafiken i de finländska farlederna att öka och för att förhindra att inkomsterna blir större än Sjöfartsverkets utgifter för att hålla farlederna i skick beslöt regeringen i går att sänka farledsavgifternas enhetspriser med i medeltal 1,6 procent från och med årskiftet.
Sänkningen gäller samtliga fartyg.
För Viking Lines del betyder det i reda pengar en inbesparing på ungefär 45.000 euro och vice vd Kent Nyström ser inte, med hänvisning till koncernens hela omsättning, det som en nämnvärt stor summa.
– Viking Line betalar årligen totalt 2,8 miljoner euro i farledsavgifter till Finland, säger Nyström.

Vilken isklass
Farledsavgiften bestäms bland annat av hur många besök ett fartyg gör, hur stort det är och till vilken isklass det hör.
– Den högsta farledsavgiften för ett fartygsbesök är 98.400 euro. Den högsta farledsavgiften för ett passagerarfartyg är 29.620 euro och för ett kryssningsfartyg 40.640 euro, skriver kommunikationsministeriet i ett pressmeddelande.
– Det största antalet farledsavgifter per år är för lastfartyg 10 och för passagerarfartyg 30 avgifter. När fartygen betalat det maximala antalet befrias de från fler farledsavgifter för resten av året.

Annat system
Också den svenska staten uppbär avgifter av fartyg som trafikerar i farleder i Sverige men de svenska farledsavgifterna är uppbyggda enligt ett annat system än det hos oss.
– De är därför inte direkt jämförbara med Finlands, säger Kent Nyström.
– Själva avgifterna är något lägre men eftersom man dessutom betalar extra för bland annat antal anlöp och vilken last man har, blir avgifterna totalt högre för Viking Line, cirka 4 miljoner per år betalar vi till Sverige.
Farledsavgifterna i Finland uppskattas 2009 inbringa totalt 75,4 miljoner euro.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN