DELA

Farleder i sydöstra skärgården ses över

Landskapsregeringen har beslutat satsa lite extra på att se över säkerhetsanordningarna, det vill säga prickar och linjetavlor i Ålands sydöstra skärgård.
Extrasatsningen på farlederna i sydöstra skärgården innebär en extrakostnad på 56.000 euro, enligt trafikbyråns chef Ian Bergström.
– Förra året tittade vi lite extra på nordöstra skärgården. Under fyra år ska vi gå igenom alla för att garantera att vi håller farlederna i skick.
Landskapet ansvarar för de farleder som är fyra meter och grundare och sammanlagt handlar det om cirka 480 kilometer farled.
Det är företaget Meritaito som via upphandling ansvarar för farlederna mellan är 2012 och 2015. De inspekterar och bedömer skicket på linjetavlor och prickar och ska byta en viss del av dessa årligen. Tjänsten kostar landskapet 108.000 euro per år.
Läs mer i papperstidningen! (ar)