DELA

Färjvatten tas emot på försök i Eckerö

Kommunen och Eckerölinjen har kommit överens om att på försök återuppta mottagningen av avloppsvatten till reningsverket i Eckerö.
Försöket startar på måndag men man tar bara emot avloppsvatten från ms Roslagen.
Överläggningar pågår alltjämt mellan företrädare för Eckerö kommun och Eckerölinjen om problematiken kring mottagning av färjornas avloppsvatten till reningsverket i Eckerö.
I ett pressmeddelande berättar kommundirektör Jörgen Lundqvist att en omfattande genomgång har skett av tekniska system både ombord på fartyg, vid kaj och på reningsverket i Eckerö.
”Under diskussionerna har en överenskommelse nåtts om att medelst fastställda villkor, åter påbörja mottagandet av avloppsvatten från färjetrafiken i Berghamn. Mottagningen till reningsverket i Eckerö sker på försök, i begränsad utsträckning och under högst kontrollerade former som innebär kontinuerlig personell övervakning och uppföljande provtagningar.” står det i meddelandet.


Bara från Roslagen
Försöket avser endast färjan ms Roslagen under den period då ordinarie färja, ms Eckerö, är ur trafik för teknisk översyn. Man tänker börja på måndag, den 16 april 2007 och fortsätter i tio dagar.
Innan mottagningen inleds skall också en fullständig sanering ha utförts på tankarna i Berghamn. Saneringen fortsätter dessutom på reningsverket i Eckerö. Eckerölinjen har anlitat en utomstående teknisk konsult för utredningsarbetet. Han ska även fortlöpande informera kommunen.


Fungerat tidigare
De diskussioner som förs nu gäller förbättringsåtgärder längs hela mottagningskedjan, från fartyg till reningsverk, liksom driftrutiner mellan kommunens tekniska personal och hamnpersonalen.
”Eckerö kommun har erfarenhetsmässigt inte haft några problem med mottagandet av avloppsvatten från ms Roslagen under tidigare år. Fartyget har enligt den tekniska konsultation som genomförts av svenska experter, ett väsentligt annorlunda utformat system för sitt avloppsvatten ombord vilket skulle kunna vara en del av förklaringen.” skriver Jörgen Lundqvist.


Stoppade i mars
Mottagningen av avloppsvatten från Eckerölinjens fartyg stoppades efter den 26 mars. Då märkte man nämligen att vattnet vid reningsverkets utsläppspunkt, utanför Storby, åter var gulfärgat av föroreningar. Flera vattenprov har tagits, men man väntar ännu på de slutliga provsvaren.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax