DELA

Färjstrejk hotar till påsk

Alla svenskflaggade fartyg stannar på skärtorsdagen den 1 april ifall ingen lösning nås i konflikten om fartygsbefälens pensionsålder i Sverige före det.
För Ålands del berörs passagerarfartygen Eckerö och Birka Paradise, Rosella (bilden) och Cinderella. Dessutom stannar Silja Symphony och Galaxy och på Finska viken Viking XPRS.
Sammantaget stannar 30 fartyg, de flesta fraktfartyg, om strejken bryter ut. (ao)