DELA

Färjpersonalens arbetstider har synats

En granskning från i våras visar att det går att spara pengar på färjlinjepersonalens övertidsersättningar.
Men själva utredningen bearbetas ännu så någon närmare hänsyn tas därför inte i nuläget.
I våras lades utredningen ”Översyn av skärgårdstrafikens löner, lönekostnader och inrapportering av arbetstid” fram. Sjötrafikchef Bo Karlsson vill inte kommentera den utan hänvisar till trafikförvaltningens avdelningschef Niklas Karlman.
– Rapporten ger förslag till de åtgärder som konsulterna anser att vi bör se närmare på, säger han.

Onödig övertid
Granskningen, som gjordes i samarbete med sjötrafikenheten, visar att arbetstiden på färjorna ofta hamnar på 14,5-16,5 timmar per dygn. Trafiken har undantagslov från arbetsministeriet från de bestämmelser om övertidsarbete och arbetstid per dygn som ingår i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart.
Det förekommer samtidigt inga raster om minst en timme i de arbetsjournaler man tittat på.
– Jag vill inte kommentera det så mycket. Det är schysstast mot våra anställda. Vi måste bena ut bit för bit och det tar lång tid innan vi är klara, säger Karlman.

Svårt med pauser
Rapporten konstaterar vidare att personalen på en av färjorna inte har tid eller möjlighet att ta ut sina luncher på regelbunden basis.
Matrast har under en månad tagits ut 97 gånger av 372 möjliga. Resultatet innebär att landskapet betalar ut 137,5 timmar i övertidsersättning för outnyttjade matraster.
– Det här med pauser är väldigt svårt. Vad finns det för viktig tyngd i de där orden? Vi tar inte deras påståenden rakt av utan ska själva att ta reda på hur det ligger till.

Ifrågasätter inte
Granskningen visar också att det inte finns något ordinarie arbetstidsschema för personalen. Istället planeras arbetstiden på respektive färja och samma schema pågår från år till år utan några justeringar.
Sjötrafikenheten ifrågasätter inte schemaläggningen utan har lämnat denna till de ansvariga ombord. Samtidigt saknar cirka hälften av arbetstidsjournalerna en attestering av befälhavaren eller underskrift av den anställde, några både och. Karlman påpekar att ärendet är under beredning.
– Det är ett ärende på gång. Om det kommer ha stora verkningar är svårt att säga. Vi tittar på de olika punkterna för att genomföra det som är möjligt.
Några av granskningens förslag till ändringar är en omfördelning eller utökad bemanning på färjorna. På så sätt minskas vardagsövertiderna, trafiken får lämpligare scheman och vikariebehovet blir mindre.
Ärendets beredning beräknas vara klar någon gång under våren.

CECILIA LINDVALL
redaktion@nyan.ax