DELA

Får reaktioner på riksdagstal

Riksdagsman Roger Janssons anförande i riksdagen i budgetdebatten har väckt reaktioner.
– Men reaktionerna är av den arten att jag svårligen kan säga något, de är privata åsikter, säger Roger Jansson, som för närvarande är på rekreationsresa i Lappland.
Hans egen uppfattning är att talet, som gällde Paf-konflikten mellan Åland och riket, har väckt vederbörligt intresse.
– Det är alldeles klart att statsrådets kansli och statsminister Vanhanens stab är väckt.
Jansson utgår ifrån att ingen just nu vill säga mycket om det som eventuellt pågår, frågan är så ytterst känslig, men han säger att Vanhanen i Janssons anförande fick sig till livs sådant som han tidigare har varit omedveten om.
– På sina håll har det väckt förundran att saken har fått sådana här proportioner. Det kunde man helt säkert inte förstå när man började driva den på en lägre nivå.

Hoppas blir något
Roger Jansson tror att de närmaste dagarna kan ha viss betydelse och kanske resultera i något slags agerande.
– Jag hoppas åtminstone att jag har satt igång någonting. Det är orimligt hur den här frågan har dragit ut på tiden och det har inte varit till det bättre till någon del.

Skarpt tal
I talet i riksdagen redogjorde Jansson för konflikten och polisanmälningen, som resulterade i att lantrådet Roger Nordlund och kansliminister Britt Lundberg förhörs som misstänkta till brott.
– Nu är det hög tid för regeringen Vanhanen att återgå till en sådan politisk kultur som kännetecknat 85 år av umgänge mellan staten Finland och dess självstyrelsesamfund på Åland. Den politiken har kännetecknats av förnuft och vilja till fredliga lösningar genom uttryckligen förhandlingar. När förhandlingar har strandat har man efter viss betänketid återkommit till frågan. Envishet och målmedvetenhet har använts från båda håll. Polisanmälningar och juridiska processer är helt främmande för umgänget mellan riket och Ålands självstyrelse, sade Jansson i riksdagen.
– Statsminister Vanhanen! Sätt er ner med det av er brottsmisstänkta lantrådet Roger Nordlund på Åland och lös denna fråga med klokskap och förnuft utgående från det sätt som föreslagits från Åland – att bägge parter skall vinna ekonomiskt, särskilt Finland, så att verksamheterna sker inom ramen för gällande lagrum och så att utländska spelbolag inte utgår som de stora vinnarna, vilket är en uppenbar risk med regeringens nuvarande strategi, avslutade Jansson.