DELA

Får gravsätta urna på fornminnesområde

En familj har fått tillstånd att gravsätta urnan med askan efter en nyligen avliden familjemedlem på den ryska evangelisk-lutherska begravningsplatsen på Prästö i Sund. Ansökan motiveras med familjens långa bosättning på Prästö.
Begravningsplatsen ligger på Bomarsunds fornminnesområde som förvaltas av landskapets museibyrå.
I avvaktan på att landskapsregeringen utreder om begravningsplatsen uppfyller förutsättningarna enligt begravningslagen och miljöskyddsförordningen samt tar fram ett regelverk så beslöt vicelantrådet Britt Lundberg att ge tillstånd i det aktuella fallet.
– Tidigare jordfästningar skedde av hävd, med hänvisning till en äldre tradition som innebar att ryska ättlingar som var fast bosatta på Prästö fick sin sista viloplats på Prästö gamla begravningsplatser, skriver hon i sitt beslut. (ak)