DELA

Fängelsestraff för falska pass

En kvinna bosatt på Åland har dömts till fängelsestraff för att ha låtit framställa falska pass och andra handlingar.
Straffet omvandlas till samhällstjänst.
Kvinnan har med hjälp av en kontakt i London låtit framställa två falska bulgariska pass där den äkta sidan med personuppgifter bytts ut mot en förfalskad för två personer samt ett falskt bulgariskt identitetskort innehållande personuppgifter för en av personerna.
Kvinnan dömdes för att ha beställt handlingarna för att använda dem som vilseledande bevis. Kvinnan har medgett att hon beställt äkta handlingar av en advokat i London av medkänsla för två landsmän som enligt henne är i fara.
Kvinnan ville att straffet skulle lindras på grund av att hon velat rädda sina bekanta från deras hemland men rätten gick inte med på det. Hon dömdes så sent som i fjol till villkorligt fängelse för ett annat brott och därför är den enda möjliga påföljden ovillkorligt fängelse omvandlat till samhällstjänst, anser rätten.
Straffet blir tre månader fängelse omvandlat till 90 timmar samhällstjänst.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre