DELA

Fängelse för Subutexhärvans två huvudmän

I går avkunnades domarna i den stora Subutexhärvan där sju personer stått åtalade.
Huvudmannen dömdes till ovillkorligt fängelsestraff i ett år och sju månader.
Åklagaren Frida Ljungström hade yrkat på ett och ett halvt års fängelse för den 28-årige huvudpersonen, men tingsrätten valde att lägga till ytterligare en månad. Han dömdes för grovt narkotikabrott, begånget i början av april i år, och för tre narkotikabrott som begåtts i slutet av 2006, i början av 2007 och i april 2007.
Från strafftiden dras nästan fem månader bort på grund av att mannen varit berövad sin frihet i väntan på rättegång, från 13 april till 10 september.


Till staten
De tabletter som har påträffats vid husrannsakan i hans lägenhet och de två mobiltelefoner han använt för att arrangera handeln med tabletterna, som klassas som synnerligen farlig narkotika, tar staten hand om. Han ska betala nästan 10.000 euro till staten för den ekonomiska fördel han anses ha haft av tablettförsäljningen. Tingsrätten har kommit fram till att mannen har smugglat in 217 tabletter från Sverige. Han hade sedan överlåtit 149,5 tabletter vidare.
Åklagaren hade yrkat på att de pengar som hittades i lägenheten, drygt 4.500 euro, också skulle övergå i statens ägo. Rätten ansåg att det inte var bevisat att pengarna härrörde från den brottliga verksamheten. Under rättegången hördes mannens mor som vittnade om att pengarna kom från en lägenhetsförsäljning utomlands.
En annan åtalad, en man född 1984, dömdes till ett års fängelse – ovillkorligt – för tre narkotikabrott. Två dagar dras av från straffet eftersom han varit anhållen 12-13 september i år. Mannen ska betala 2.340 euro till staten för den ekonomiska nytta han dragit av brotten.


Fängelsedomar
De övriga åtalade dömdes till 20 dagar fängelse, sex månaders fängelse, 10 månaders fängelse och sex månaders fängelse. För den sjunde åtalade förkastades åtalet.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax