DELA

Fängelse för smuggling av fem olika droger

En man i 20-årsåldern har dömts till fängelse i tre år och sex månader för grovt narkotikabrott. Detta sedan han smugglat in, sålt och själv brukat en mängd olika preparat.
Han har fört in subutex, amfetamin, heroin, hasch och benzodiazepiner till Åland. Dessutom har han odlat och sålt cannabis i stora mängder och själv brukat stora mängder droger.
Mannen medger att han anskaffat och fört in 1 024 milligram subutex i form av tabletter innehållande åtta milligram. Han medger att han köpt minst 40 gram amfetamin och fört minst 35 gram till Åland. Dessutom har han fört in 50 stycken tabletter av den ångestdämpande medicinen Xanor, två gram heroin och omkring 180 gram hasch.

Ingen straffeftergift
Mannen yrkade i tingsrätten på straffeftergift sedan han förbundit sig till missbrukarvård redan innan han greps. För straffeftergift måste brottet dock vara ringa, så tingsrätten avslog anhållan trots att vården gått bra. Däremot lindras mannens straff då han varit hjälpsam i polisutredningen.
Brotten är begångna under 2012 och 2013 och många av drogerna har beställts på internet och levererats per post till adresser i Sverige och på Åland.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson