DELA

Fängelse för sexuellt utnyttjande av barn

Två unga män som stått åtalade för att ha våldtagit två 14-åriga flickor i Badhusparken i Mariehamn sommaren 2004 går fria.
Den äldre av dem dömdes dock till fängelsestraff för sexuellt utnyttjande av barn.
Det var i slutet av juli för två år sedan som två tonårskillar, då 19 och 16 år, från riket greps av polisen efter misstanke om våldtäkt av två 14-åriga flickor från Sverige. Brottet skulle ha skett i Badhusparken på natten.
Redan då uppgav kommissarie Olof Lindqvist i Nya Åland att det var sannolikt att pojkarna gjort sig skyldiga till våldtäkt alternativt tvingande till samlag. 14-åringarna hade då läkarundersökts och fått sina skador dokumenterade.

Kunde inte styrkas
I polisförhöret nekade de misstänkta till brott. I går kom domen i Ålands tingsrätt.
Enligt domstolens kortfattade beskrivning hade pojkarna och flickorna träffats i Badhusparken och umgåtts en tid, varefter de haft sexuellt umgänge med varandra. De åtalade nekade till brott, teknisk bevisning saknades och parterna hade till vissa delar gett motstridiga uppgifter, och därför ansåg rätten det inte bevisat att de åtalade skulle ha gjort sig skyldiga till våldtäkt. Våldtäktsåtalen förkastades därför.
För att någon ska dömas för våldtäkt krävs enligt lagen våld eller hot om våld. Straffet för våldtäkt är fängelse i minst ett och högst sex år.
Männen, i dag 21 och 18 år, var åtalade även för sexuellt utnyttjande av barn. Rätten dömde den äldre av dem till fängelse i sex månader. Straffet är villkorligt eftersom han inte tidigare har varit antecknad i straffregistret.

Liten åldersskillnad
Tingsrätten förkastade däremot åtalet om sexuellt utnyttjande av barn för den yngre åtalades del. Åldersskillnaden mellan honom och den 14-åriga flickan var bara ett och ett halvt år, konstaterade domstolen.
I lagen heter det att den som har samlag med en person under 16 år ska dömas för sexuellt utnyttjande av barn, ett brott som ger fängelse i högst fyra år. Rätten konstaterar dock att det inte är fråga om sexuellt utnyttjande av barn om det inte råder någon stor skillnad i ålder eller själslig och kroppslig mognad mellan de två,
Rättegångsmaterialet är belagt med sekretess i 25 år framåt.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax

.