DELA

Fängelse blev samhällstjänst för Paf-bedragare

Åbo hovrätt har mildrat den ovillkorliga fängelsedom som en Paf-spelare fick av Ålands tingsrätt efter en miljonsvindel 2006 och 2007.
Hovrätten fann förmildrande omständigheter och mannen slipper därför undan med samhällstjänst.
Hovrättsdomen gavs i går.
Det var i juni i fjol som nätbedragaren – en 30-årig man bosatt i riket – dömdes av Ålands tingsrätt till två års ovillkorligt fängelse för grovt bedrägeri.
I november 2006 upptäckte han av en slump en bugg – ett fel i systemet – på Paf:s spelsajter, ett fel som gjorde det möjligt att under korta tidsperioder föra över påhittade penningsummor till det egna spelkontot. Från spelkontot förde mannen sedan i jämn takt över pengar till sitt eget bankkonto. Sammanlagt överförde han en miljon euro.
Han hann göra av med hälften innan han gjorde ett misstag och bedrägeriet upptäcktes i slutet av januari följande år.


Ville ha ändring
Mannen överklagade till Åbo hovrätt och ville ha domen ändrad till bedrägeri för den halva miljon han spenderat och enbart försök till bedrägeri för den andra halva miljonen som han fortfarande hade kvar på sitt konto och som makulerades av Paf. Han ville också att straffet skulle lindras till villkorligt fängelse eller samhällstjänst eftersom han ingått förlikning med Paf och att han hade bidragit till att brottet kunde utredas.
Åklagaren Jens-Erik Budd ville i sitt motbesvär att det ovillkorliga fängelsestraffet skulle förlängas till tre år. Åklagarens motivering var att mannen hade varit ute efter att få pengar och att Paf hade vållats en synnerligen kännbar skada. Åklagaren hävdade att nätspelarens agerande var planerat och beslutsamt eftersom han nästan dagligen i över två månader hade fört över pengar från sitt spelkonto till sitt bankkonto.
Att han inte hann föra över hela miljonbeloppet till sitt bankkonto innan brottet uppdagades innebar inte att det enbart handlade om försök till bedrägeri, enligt åklagaren.


Grovt bedrägeri
Hovrätten höll med om tingsrättens motivering och slutsats – nätspelaren hade gjort sig skyldig till grovt bedrägeri. Hovrätten konstaterar att det saknas utredning om den faktiska skadan som Paf lidit på grund av bedrägeriet, men slår ändå fast att den i början hade en sådan omfattning att den i sig hade förutsatt ett ovillkorligt fängelsestraff.
Trots detta lindrades alltså det tvååriga ovillkorliga fängelsestraffet till villkorligt i ett år och nio månader, med en prövotid till juni 2012. Utöver det villkorliga fängelsestraffet dömdes mannen till att göra 60 timmar samhällstjänst. Mannen satt häktad under tiden 1-8 februari 2007 och får för det dra av åtta timmar från samhällstjänsten som alltså i slutändan blir 52 timmar.
Att fängelsestraffet blir villkorligt motiverar hovrätten med att mannen dels har medverkat till att bedrägeriet kunde utredas, dels att han förlikts med Paf och bidragit till att den skada han förorsakade spelbolaget har reglerats.
Till övriga delar ändras tingsrättens dom inte.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax