DELA

Falskt glädjebesked om flitpengen

I regeringens budgetproposition anges Ålands skattegottgörelse till 25 miljoner euro nästa år, vilket är betydligt högre än de 2-3 miljoner euro som finansminister Mats Perämaa (Lib) fått prognoser på.
Den högre summan stämmer inte, säger han.
Flitpengen är en skattegottgörelse som räknas ut på basen av de skattepengar som flyter in till staten från Åland. Om Åland sedan betalat skatt ”flitigt” och andelen överskrider 0,5 procent av de direkta skatterna får Åland tillbaka den överstigande delen som en flitpeng. Den delas ut med två års fördröjning.
Bakom summan 25 miljoner euro i regeringens budgetproposition finns inga analyser eller faktiska uppgifter, säger Mats Perämaa.
– Den här siffran har ingen koppling till det verkliga skatteutfallet.
Mats Perämaa håller fast vid den senaste tidens prognoser som visar på en skattegottgörelse på 2-3 miljoner 2010, vilket är en minskning med 15 miljoner från det landskapsregeringen räknade med i tilläggsbudgeten. Uppskattningen på 2-3 miljoner har landskapet fått genom kontakter med skattemyndigheterna.
– Körningar av de verkliga inbetalda skatterna pekar på att vi landar där.

Sett på andra år
Mats Perämaas förklaring till flitpengens storlek i budgetpropositionen får stöd av landskapets finanschef Dan E Eriksson.
– De har inte gjort några som helst analyser utan baserat anslaget enbart på vilka utbetalningarna varit i snitt de senaste åren.
Finansministeriets ursprungliga förslag sattes under försommaren, enligt Dan E Eriksson. Han säger att han inte har någon åsikt om att anslaget inte justerats efter det. Då skattegottgörelsen inte påverkar statens faktiska utgifter kanske man inte lade så mycket tid på summan, tror han.
– Det är klart att de var tidspressade de också.

Minskad klumpsumma
Åland får 0,45 procent i klumpsumma från staten. Till grund för beloppet ligger statens inkomster som beräknas minska på grund av den försämrade ekonomiska utvecklingen.
Förslaget i budgetpropositionen är att Åland ska beviljas 167 miljoner euro i klumpsumma samt 10 miljoner euro i återbäring av lotteriskattsintäkter.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax