DELA

Fälldes för grov skadegörelse

Hovrätten har i dag fastställt fängelsedomarna mot far och son för sandtäkten i Långbergsöda hösten 2010.
Domstolen sänkte dock straffets längd och skadeståndets storlek.
I tingsrätten dömdes far och son till lika långa fängelsestraff, ett år och åtta månader, inte för grov skadegörelse som åtalet löd från början utan för byggnadsskyddsbrott.
Hovrätten gick tillbaka till ursprungsrubriken och dömde sonen för grov skadegörelse och fadern för medhjälp till grov skadegörelse. Strafflängden sänktes till ett år och två månader för sonen och till fem månader för fadern. Straffet är villkorligt.
Tingsrätten dömde ut ett skadestånd på 62 000 euro för museibyråns kostnader för utgrävning och säkring av kvarvarande stenåldersföremål på den så gott som totalförstörda boplatsen samt ränta från gärningstidpunkten.
Hovrätten sänkte skadeståndet till 25 0000 euro och räntan börjar löpa först från det datum när huvudförhandlingen hölls i tingsrätten i slutet av augusti i fjol.
I pengar – med räntan inräknad – sänks skadeståndet från cirka 77 000 till 27 000 euro.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax