DELA

Fallande priser för åländsk skog

Efter stadigt fallande priser finns ingen omedelbar ljusning i sikte för de åländska skogsägarna.
– Vi gör allt för att hålla så höga priser som möjligt, säger Carl Rundbergs vd Kennet Berndtsson.
Det började med hot om bojkott. Ålands producentförbunds ordförande Tage Eriksson tyckte i början av december att det inte var lönt för ägarna att sälja skog på Åland. Jan Salmén, ordförande för Ålands skogsvårdsförening, underströk då det låga rotpriset.
I en skrivelse till skogsbolagen och näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) påpekades att det åländska rotpriset är mycket lägre än i kustregionerna i riket. Efter möten med skogsföretagen och näringsministern går reformarbetet för den åländska skogsnäringen långsamt framåt.
– Vi ser att de stora kostnaderna är på förädlingssidan. Man gör mycket samma saker. Huggningar är så småskaliga på Åland så de borde kunna rationaliseras. Nu sköter de två bolagen det helt skilt, säger Jan Salmén.
Skogsägarna vill fortsatt ha kvar skogsförädlingen på Åland. Bioenergi är enligt föreningen en slumrande sektor.
– Det skulle inte vara bra för någon om finska eller svenska bolag skulle komma hit under kortare tider och inte göra någon förädling här. Det har pratats mycket om energistöd som funnits i riket, men landskapsregeringen har inte varit intresserad. I till exempel Österbotten finns ett helt annat driv i bioenergisidan. Där har stöden gjort att folk vågar tro på det och satsa, säger Salmén.
Kennet Berndtsson, vd för Carl Rundberg Ab, välkomnar diskussionen.
– Det går inte att jämföra medelrotpris på fastlandet och på Åland. De har mycket högre procent timmer i mellersta och södra Finland. Med granskogarna särskilt har vi en väldigt hög procent röta.
Rationaliseras den åländska näringen tillräckligt?
– Vi gör allt för att hålla så höga priser som möjligt. Vi byter till exempel klenare timmer mot grövre med Ab Skogens såg för att optimera förädlingen. Världsmarknaden bestämmer priset på sågade varor i dag, säger Berndtsson.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson