DELA

Fällande domar i uppmärksammat rån- och misshandelsfall

De två män som anklagats för att i juni ha brutit sig in i en lägenhet på Skillnadsgatan i Mariehamn och hotat, misshandlat och rånat innehavaren har nu dömts i Ålands tingsrätt.
Den ene av de två männen döms till villkorligt fängelse i ett år och en månad och den andra till ovillkorligt fängelse i två och ett halvt år.
Läs mer i dagens Nya Åland.

Felix Quarnström

felix.quarnstrom@nyan.ax