DELA

Fällande dom för skjutvapenbrott

Tjugo dagsböter blev straffet för en man som i går stod åtalad för skjutvapenbrott i tingsrätten.
Det handlade om ett hagelgevär som han hade förvarat i sitt hem sedan 2008 utan polisens tillstånd. Geväret tillhörde då hans svärfar som inte hade lämpliga förvaringsutrymmen i sitt hem. Det hade den åtalade, som är en aktiv jägare med godkänt vapenskåp i sitt hem.
När svärfadern avled 2008 var syftet att den åtalade efter bouppteckningen skulle få geväret som hade stort känslomässigt värde för honom.
Han flyttade flera gånger efter 2008. Han förvarade hela tiden geväret inlåst i sitt vapenskåp och använde det aldrig, sade han i rätten. Vid ett tillfälle kontaktade han polisen för att förvärva vapnet men ansökan togs inte emot eftersom han inte fått någon överlåtelsehandling från dödsboet.
Det dröjde flera år innan han fick en sådan och när han till sist fick den gick han inte till polisen för att ansöka om förvärvstillstånd.
Tillstånd ska sökas inom trettio dagar och det borde den åtalade med sin erfarenhet av vapen och jakt känna till, ansåg rätten.
Därför får mannen tjugo dagsböter för skjutvapenbrott. Men han får tillbaka hagelgeväret.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom