DELA

Fagerström skrev under tillägget om sin vd-lön

Visit Ålands före detta styrelseordförande och tf vd, Susanne Fagerström, skrev själv under beslutet att höja sin lön.
Det visar sig nu sedan den nya styrelsen har fått tillgång till det omtalade tilläggsprotokollet.
En av de stora tvistefrågorna i höstens konflikt i Visit Åland var att beslutet från januari om Fagerströms lön aldrig protokollfördes. Delar av styrelsen har hävdat att ett sådant beslut aldrig fattades.
Den nya styrelsen, som tillsattes på det stormiga medlemsmötet i mitten av oktober, har nu börjat få tillgång till alla protokoll – även tillägget som handlade om att Fagerströms lön skulle höjas.
– Det finns ett protokoll och ett tillägg, men vi i styrelsen har inte hunnit behandla dem ännu, säger styrelseordförande Terese Flöjt.
När är tillägget daterat?
– Det kommer jag inte ihåg nu, jag har inte pappren framför mig.
Vem har skrivit under det?
– Det är Susanne Fagerström, Ulrica Danielsson, Dennis Jansson och Inger Holmström.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Minna Wallén

minna.wallen@nyan.ax