DELA

Fågelskyddare protesterar

Två organisationer som inte är glada över gårdagens beslut om vårfågeljakten är Birdlife Finland och Ålands fågelskyddsförening.
Teemu Lehtiniemi, fågelskyddschef på Birdlife Finland, är besviken.
– Jag anser att den forskning man gjort på Åland och som visar att det inte finns sjöfågel på hösten inte baserar sig på verkligheten. Våra egna inventeringar visar att det finns ejdrar på hösten på Åland.
Göran Sjuls, medlem i Ålands fågelskyddsförening, tycker att landskapsregeringen har fattat ett dåligt beslut sett ur fåglarnas synvinkel. Ett av hans motargument är att övriga fåglars häckning störs av smällandet.
– Också med tanke på Åland som turistort är det ett dåligt beslut. Att hålla på och skjuta rimmar illa med talet om Fredens öar.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre