DELA

Facket: Förvaltningschefen har brutit mot avtalet

ÅHS bryter mot tjänstekollektivet när det gäller rätten till dagtraktamente under AT-läkarnas externa utbildning, anser fackförbundet Akava.
Förvaltningschef Peter Rask håller inte med.
Elva AT-läkare vid ÅHS har skrivit ett eget brev till ÅHS-styrelsen där de pekar på både det här problemet och andra som de stött på från ledningens sida.
Antalet AT-läkartjänster är sex per år vid ÅHS. I teorin är AT-läkarna underställda chefläkarkansliet men från och med förra våren har det i praktiken varit förvaltningschefen som enligt dem detaljstyrt enskilda beslut som rör dem. De berättar i brevet att de upplever sig motarbetade som grupp på följande sätt:
En gång per månad åker AT-läkarna till Akademiska sjukhuset i Uppsala för en viss del av den teoretiska utbildningen. Enligt gällande kollektivavtal har de, hävdar de, som andra läkare rätt till dagtraktamente under den externa utbildningen.
Men våren 2010 meddelade dåvarande chefläkare Peter Rask ensidigt och utan omförhandling att tjänstekollektivavtalet inte längre skulle gälla AT-läkarna för dessa studiedagar. Ansökningar om traktamente skulle avslås, var beskedet. Detta kom sedan att gälla all typ av utbildning. AT-läkarna har som enda personalgrupp inom ÅHS fått se kollektivavtalet ensidigt brytas.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre