DELA

Få söker hushållsavdrag

Knappt 1.500 åländska hushåll har ansökt om hushållsavdrag för i medeltal 780 euro för 2008.
Det är väldigt få, konstaterar skattedirektör Raija Aller-Mattsson.
Uppgiften från 2008 är den senaste siffran som går att få. Hur många som ansöker om hushållsavdrag för i år återstår att se.
Men enligt 2008 års uppgifter så är det få som utnyttjar möjligheten att få en del av pengarna tillbaka, konstaterar Raija Aller-Mattsson.
– Det måste ju vara fler än 1.471 hushåll som har fått reparationer utförda antingen på huset, hyreslägenheten och fritidshuset eller som har anlitat någon för att utföra hushållsnära tjänster som städning och vård, säger hon.
Den sammanlagda summan som yrkas i avdrag för 2008 är 1.145.000 euro. I medeltal begär alltså varje hushåll 778 euro i återbäring.


Bergvärme
En stor del av ansökningarna om hushållsavdrag handlar om byte av uppvärmningssystem, till exempel från olja till bergvärme. Både 2008 och 2009 byttes många gamla system ut.
– Men det handlar också om vanliga reparationer och om städtjänster.
Det finns en viktig sak att tänka på för det hushåll som vill dra nytta av möjligheten till avdrag. Den företagare eller firma man anlitar för reparationen måste vara antecknad i förskottsskatteuppbördsregistret och ha ett FO-nummer.
– Om företagaren inte har ett FO-nummer så beviljas inte avdraget. Numret ska finnas på fakturan som lämnas in till oss.


Lön åt kompisen
Raija Aller-Mattssons råd är att inte enbart fråga företagaren om han eller hon finns i registret.
– Kolla själv på http://www.ytj.fi. Servicen finns också på svenska.
Kan man få avdrag om man anlitar kompisen som inte har firma?
– Jo, då kan man i stället betala kompisen lön för hans eller hennes arbete. En del av lönen och de sociala bikostnaderna får man dra av.
Det kan tyckas något arbetsdrygt, men också här finns hjälp att få på svenska på nätet.
– Gå in på palkka.fi via skattebyråns hemsida. Där får man hjälp med att räkna ut löner, pensioner och andra sociala kostnader för den som man har anställt.

Läs mer i dagens Nya Åland.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax