DELA

Få kryssningsfartyg lämnar avloppsvatten

Från och med 2016 förbjuds nya kryssningsfartyg dumpa avloppsvattnet i Östersjön. Äldre fartyg får ytterligare två år på sig innan också de måste föra i land toaavfallet.
Övergångstiden är på tok för lång, tycker Världsnaturfonden WWF.
För en tid sedan beslöt internationella sjöfartsorganisationen IMO att Östersjön ska klassas som ett särskilt känsligt havsområde där specialregler för utsläpp ska gälla. Därför förbjuds också gästande kryssningsfartyg att dumpa toalettvatten och annat avloppsvatten som de tuentals kryssningsgästerna ombord producerar.
Från början ville IMO att förbudet skulle gälla redan från och med 2013 för nya fartyg, men på mötet som hölls förra månaden blev beslutet att förbudet träder i kraft först 2016 för nya fartyg och 2018 för äldre fartyg.


Vill inte betala
WWf välkomnar förbudet, men hade hoppats att det skulle verkställas snabbt.
– Vi misstänker att orsaken är de kostnader som rederierna åsamkas i och med förbudet. Någon måste ju betala, säger Vanessa Klötzer, havsexpert på WWF, till Nya Åland.
Uppgifterna är inte offentliga och därför är det svårt att få reda på hur det ser ut i dag i de hamnar som har kapacitet att ta i land avloppsvatten från fartygen, både de som går i reguljärtrafik och de som är tillfälliga gäster. Fartygen gör sig inte av med avfall i alla hamnar, olika fartyg har olika stora avloppstankar, alla pumpar kanske inte i land hela mängden avloppsvatten och många dumpar fortfarande allt i havet – något som alltså fortfarande är tillåtet men inte önskvärt.
I Mariehamns hamn pumpas avloppsvattnet från Birger Jarl och Rosella regelbundet i hamn. Så har det varit länge.
Tidigare lämnade Birka sitt avloppsvatten i Mariehamn när fartyget låg i hamn över natten. Numera är hamntiden så kort att tankarna töms i Stockholm. Samma gäller för Cinderella, berättar hamn. och säkerhetschef Leif Ahlqvist.
– Hur det är med de gästande kryssningsfartygen? Nästan inget avfall från dem pumpas i land i Mariehamn. Det händer bara nån gång nu och då.
Läs mer i papperstidningen!