DELA

Få finansmotioner i år

Förra året lämnade oppositionen in ett 70-tal finansmotioner inför lagtingets budgetdebatt. I år är det betydligt glesare i leden.
Endast Ålands framtid och Liberalerna, som av allt att döma är i opposition efter nästa veckas regeringsbildning, har lämnat in förslag.
Den liberala lagtingsgruppen föreslår att skärgårdstrafikens turlistor ska fastställas för flera år i taget. Med undantag för svåra isförhållanden ska ändringar i listorna inte få göras med kortare varsel än 12 månader.
Landskapsregeringen föreslår i budgeten att en av målsättningarna för trafikavdelningen ska vara att konkretisera kortruttsplanerna under nästa år. Men de Liberala lagtingsledamöterna vill ha en tydligare skrivning än så. Kortruttstrafiken i norra och södra skärgården inklusive tvärtrafik borde förverkligas inom åtta år, anser de.
Torsten Sundblom (Lib) vill ge landskapsregeringen fullmakt att sälja Eckeröhallen. Hallen kostar, enligt Sundblom, mer i fastighetsskatt till Eckerö kommun än vad arrendet för hallen inbringar.
– Det betyder att den är en tärande del av landskapets fastighetsinnehav och bör avyttras, skriver Torsten Sundblom i sitt förslag.


Sälj bort fastigheter
Ålands framtid brukar vara flitiga motionsskrivare, så också i år. Anders Eriksson, Axel Jonsson och Brage Eklund vill bland annat att landskapsregeringen ska be om hjälp från Sveriges regering för att behålla Åland svenskspråkigt i fortsättningen.
Ålands framtid vill också att landskapsregeringen ska hjälpa ungdomar att starta upp och driva företag över sommaren, att möjligheterna att införa taxfree på skärgårdsfärjorna klarläggs och att förstudien av en fast förbindelse mellan Sund Prästö och Vårdö Töftö skyndas på.
2012-års budgetförslag behandlas i lagtinget nästa vecka.
Läs om fler motioner i papperstidningen!

Annika Kullman