DELA

Få är hemlösa just nu – men problemet kvar

Just nu är de hemlösa personerna få – men det betyder inte att problemet är löst.
– Det är ett tillfälligt lugn, säger Caroline Parker, vikarierande diakoniarbetare i Mariehamns församling.
Hon är en av dem som frivilligt engagerat sig för att försöka lösa de hemlösas situation. Sommaren är slut, dagarna och framför allt nätterna blir kalla – men fortfarande har pesonerna som saknar bostad ingen annanstans att ta vägen än hamnterminalen och biblioteket.
För en dryg månad sedan hade en grupp frivilliga med hjälp från företag ordnat stödboende i barack i Mariehamn för hemlösa, men stadsledningen efterlyste klarare former för boendet och sa nej till att upplåta plats för baracken vid Klintkajen.
Kort efter det debatterade stadspolitikerna i fullmäktige de hemlösa situation, men inte heller de har någon lösning på problemet.


Fler på väg
Där står man nu, konstaterar Caroline Parker.
– Vi känner till åtminstone två personer som blivit vräkta nyligen och som knappast hittar någon ny bostad. Det är tyst från myndighetshåll och politikerna talar om brist på pengar. Min åsikt är att det handlar om hur man prioriterar, säger hon.
Något härbärge vill hon inte ha för de hemlösa, men däremot stödboende där personer med olika slag av problem kan få hjälp och komma till rätta med sina svårigheter.
Frivilliggruppen fortsätter att träffas och håller diskussionen levande, berättar hon.

Annika Orre