DELA

Extrastämma för Ålandsbankens åldersregel

Ålandsbanken kallar till en extra bolagsstämma.
Bolagsordningen ska ändras så att den som fyllt 67 år är valbar till styrelsen. Ändringen behövs för att Folke Husell (till höger) ska kunna bli omvald vid den ordinarie stämman i april. Till vänster ses styrelseordföranden Kaj-Gustaf Bergh.
Ålandsbankens börsmeddelande sändes på fredagseftermiddagen.
En extra bolagsstämman hålls den 5 mars i Alandica. Styrelsen vill ”modernisera bolagsordningen” genom att avlägsna bestämmelsen om att den som fyllt 67 år inte är valbar som styrelsemedlem.
I den nuvarande styrelsen får vice ordföranden Folke Husell, född 1945, annars får lämna styrelsen vid den ordinarie bolagsstämman i april. Husell blev invald vid fjolårets bolagsstämma.
Näst äldst i styrelsen är storägaren Anders Wiklöf. Han är född i juli 1946 och kan med den nuvarande bolagsordningen bli omvald två år till.
Övriga styrelsemedlemmar är ordföranden Kaj-Gustaf Bergh, född 1955, Agneta Karlsson, född 1954, Anders Å Karlsson, född 1959, och Annika Wijkström, född 1951. (pd)