DELA

Extra stämma kan avgöra telefonandelslagets framtid

En stadgeändring på åtta punkter – och krav på att tre nyvalda förvaltningsrådsmedlemmar ska avsättas.
Så lyder förslagen på Ålands telefonandelslags extra andelsstämma den 24 november.
Det är ord och inga visor i stämmokallelsen. Det som hände på ordinarie andelsstämma i maj, när tre förvaltningsrådsmedlemmar som inte var på förslag valdes in på ett kuppartat sätt, har satt sina spår.
Nya Åland berättade nyligen att över 400 andelsägare har begärt en extra stämma och att Leif Borg som företräder Eckerö, Benny Gustafsson som företräder Finström och Ronny Eriksson som företräder Hammarland ska avsättas. Samma gäller också för deras suppleanter – Roland Danielsson, Boris Boman och Rolf Landström.
– Finström fick en ledamot som bor i Jomala, Hammarland likaså och en suppleant som bor i Mariehamn och Eckerö fick en suppleant som bor i Mariehamn. Det här ogillas av många andelsägare, förklarar vd Stefan Olofsson.
I stället föreslås återval av Monica Fogelström/Birger Bergman Eckerö, Rolf Karlsson/Dan-Erik Jansson Finström och Jan-Erik Eriksson/Lise-Lotte Nordman-Carlson Hammarland för tre år framåt.
De föreslagna stadgeändringarna ska omöjliggöra sådana överraskningar som på vårens stämma. Ändringsförslagen går bland annat ut på att ett ombud ska kunna företräda högst en medlem på andelsstämman, att stadgarna måste definiera vem som kan företräda en kommun i förvaltningsrådet, att man på förhand ska nominera kandidater till förvaltningsrådet och att förhandsanmälan om stämmodeltagande ska krävas.
Dessutom vill man ändra stadgarna så att en nomineringskommitté utser kandidaterna till förvaltningsrådet på förhand – nästa år ska kandidater som representerar Geta, Jomala, Sund och Vårdö väljas – och att det blir möjligt att utöka styrelsen. Utöver detta finns det ett ändringsförslag som ger förvaltningsrådet rätt att välja ordförande för andelsstämman.
Själva grunden för kuppen är att Ålcoms konkurrent IP-Connect ansett sig diskriminerat för att bolaget inte fick komma in som internetleverantör i Ålands telefonandelslags nät på samma villkor. Ännu i våras ägde Ålands telefonandelslag och Mariehamns telefon ab tillsammans 50 procent av aktierna i Ålcom och bolagets grundare resten, men i sedan i somras äger telefonbolagen alla aktier i Ålcom.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre