DELA

Extra skördebussar på grund av blöta åkrar

De senaste dagarnas regn har gjort att åkrarna runt Ålands landsbygdscentrum i Jomala är för blöta för att fungera som parkeringsplatser under Skördefestens marknad på söndag, det meddelar arrangörerna.

Besökare som kommer till marknaden i eget fordon hänvisas därför till parkering längs med Jomalabyvägen.
”Därför är vi tvungna att enkelrikta Jomalabyvägen och Björsby bygata mellan klocka 10 och 16 på söndag. Trafiken enkelriktas från sydväst (Ingby) till nordost (Björsby).” skriver Lena Brenner.
Därtill sätts extra bussar in som trafikerar från Mariehamn och Godby till och från marknaden en gång i timmen.
Lena Brenner uppmanar så många så möjligt att ta bussen.
”Då får man åka ända till marknadens ingång istället att gå långa sträckor längs vägen.”, hälsar hon.
Anna Björkroos