DELA

Extra resurser för studiestödet

Nu ska det anslås extra resurser för utbetalning av studiestöd. Vid en presskonferens i morgon berättas mer om detaljerna.
Inbjudan till presskonferensen lyder:
Landskapsregeringen har tillsammans med Ams kommit fram till hur extra resurser kan tillföras för att påskynda hanteringen av studiestöd. Näringsminister Torbjörn Eliasson, myndighetschef vid Ams Casper Wrede och avdelningschef Linnéa Johansson ger aktuell information om beredning av studiestödsansökningar, handläggningstid och utbetalning.