DELA

Experter om ungas hälsa

Åländska barn och ungdomars hälsa står i fokus när Mariehamn Zonta club på torsdag bjuder in till sin årliga föreläsning för allmänheten.
– Ämnet valde vi efter att undersökningen ”Hälsa i skolan” presenterades och det framkom att våra barn och unga inte mår så bra. Under kvällen tas ämnen upp som berör alla, både föräldrar, mor- och farföräldrar och andra, säger Regina Johansson.
Landskapets hälsovårdsinspektör Eivor Nikander inleder kvällen under rubriken Ungdomars psykiska hälsa på Åland och berättar om de senaste undersökningsresultaten.
Deltar gör även Gunnel Svedmyr, barn och ungdomspsykiater från Hudiksvall som sedan september ifjol arbetar varannan vecka på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Mariehamn.
– Jag kommer att tala utifrån den så kallade ”stress och sårbarhetskurvan” som ger en bra grund till att se att det finns fler vägar att nå målet, det vill säga ”ett bättre mående” och presentera mina erfarenheter av ett mångårigt kliniskt arbete med barn och unga och deras familjer i Hudiksvall som är relativt likt Mariehamn i storlek och samhällsstruktur, berättar Svedmyr.

Upplevd ohälsa
Enligt henne är det viktigt att särskilja ”upplevd” psykisk ohälsa från allvarlig psykisk sjukdom.
– Frekvensen allvarlig psykisk sjukdom hos barn och unga anses ej ha ökat däremot den upplevda ohälsan och det är ett gemensamt drag i hela västvärlden och går parallellt med den ekonomiska utvecklingen och den förbättrade somatiska hälsan, berättar Gunnel Svedmyr.
Föreläsningen hålla på torsdag den 11 februari klockan 19. Inträdet är 10 euro, inklusive kaffe och kaka. Nettointäkterna går till Ålands barnfond.(ab)