DELA

Expert totalsågar vattenbruksstrategin

Den åländska vattenbruksstrategin uppfyller fiskodlingsnäringens intressen medan miljön sätts på undantag, slår Naturskyddsföreningens marinexpert Ellen Bruno fast.
– Jag är väldigt förvånad.
Ellen Bruno, sakkunnig inom marin miljö och fiske på svenska Naturskyddsföreningen, medverkade i avslutningskonferensen för Östersjöprojekten Aquabest och Aquafime i Mariehamn i onsdags och torsdags.
Hon kommenterade också den åländska vattenbruksstrategin som landskapsregeringen antog förra veckan – och hon är mycket kritisk.


Få miljöaspekter
Nya Åland intervjuade henne för att få ett utifrånperspektiv på strategin som går ut på att fiskodling i öppna kassar ska fortsätta kring Åland eftersom det blir för dyrt med slutna system och recirkulationsanläggningar annat än som komplement. Lösningar som presenteras är att flytta odlingskassarna längre ut i havet, odla musslor och byta till foder baserat på dioxinrenad fisk från Östersjön.
– Jag har jobbat länge med vattenbruksfrågor och läst den åländska vattenbruksstrategin. Jag är väldigt förvånad över hur lite miljöaspekterna det finns. Strategin är uppenbart genomsyrad av vattenbruksnäringens intressen.
Hon påminner om att oron över Östersjöns tillstånd är stor och att alla länder kring innanhavet via Helcom har ett stort beting när det kommer an på att minska tillförseln av näring, framför allt fosfor.
– Vattenbruket står för 65 procent av den åländska tillförseln av fosfor till vattnet och då är det ju rimligt att vända sig just till fiskodlingen.
Hennes intryck av strategin är att de som arbetat fram den är rätt nöjda med situationen som den är i dag.
– Men man löser inte problemet genom att flytta ut odlingarna i havet. Snarare förvärrar man situationen för öppna Östersjön där vi redan har ett stort övergödningsproblem.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre