DELA

Expert: Kunde ha hänt i Forsmark 2006

Kärnkraftsexperten Lars-Olov Höglund i Sverige ser inte härdsmältorna i Japan som en isolerad företeelse.
Samma sak hade kunnat hända i Forsmark 2006 om oturen varit framme.
Med anledning av kärnkraftshaverierna i Fukushima beslöt Tysklands i går att stänga landets gamla kärnreaktorer åtminstone tillfälligt. Också Schweiz omvärderar sina kärnkraftsplaner och i Finland har näringsminister Mauri Pekkarinen krävt en omfattande säkerhetsanalys kring kärnkraftverken.
För Lars-Olov Höglund är katastrofen i Japan en direkt parallell till olyckan i Forsmark för fem år sedan – en olycka som hade kunnat leda till härdsmälta och påföljande radioaktivt utsläpp även över Åland ifall.
Det vara bara tur att inte katastrofen blev ett faktum, konstaterar han.
Den gemensamma svagheten hos alla världens 439 kärnreaktorer är att de behöver el utan avbrott för att kallt vatten hela tiden ska kunna pumpas in i kylsystemet som håller den heta reaktorhärden med bränslet under kontroll.
Vid elavbrott träder därför kärnkraftverkens egna reservaggregat – oftast stora dieselgeneratorer – in. För att vara på säkra sidan har kärnkraftverken flera parallella elförsörjningssystem och fler generatorer än vad som krävs.
2006 ledde flera mänskliga misstag till att Forsmarks kärnkraftverk förlorade sin elförsörjning. Reaktor 1 snabbstoppades, men bara två av de fyra reservgeneratorerna gick i gång – de två övriga hade ett inbyggt fel som gjorde att de inte fungerade.
Vid kontroll efteråt upptäcktes att också de två generatorer som fungerade hade samma inbyggda fel och teknikerna kunde inte svara på hur de kunnat startas. Slutsatsen var att generatorerna lika gärna hade kunnat låta bli att starta och då hade risken för härdsmälta varit uppenbar.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre