DELA

EU:s fiskereform positiv för Åland

Fokus på det småskaliga kustfisket ökar när EU:s gemensamma fiskepolitik görs om. Konkret innebär det bland annat att toleranspremien för sälskador inte är hotad.
EU-kommissionen har framarbetat en reform för den gemensamma fiskeripolitiken i EU. Europaparlamentet tar beslut om reformen i september och den nya fiskeripolitiken börjar gälla år 2013.
Kommissionen motiverar reformen med det kritiska läget för många fiskbestånd. I nuläget är tre av fyra bestånd överfiskade: 82 procent av bestånden i Medelhavet och 63 procent av bestånden i Atlanten.
De komponenter som lyfts fram som viktigast i reformen är förbud mot att slänga tillbaka fisk, regionalisering, sysselsättning inom fisket, överlåtbara fiskenyttjanderätter och regler om maximalt hållbart uttag.


Regionaliseringen är positiv
Mest relevant för Åland är regionaliseringsinitiativet. Dess syfte är att komma ifrån mikroförvaltningen på unionsnivå och att se till att reglerna är anpassade till de särskilda förhållandena i varje fiske- och havsområde.
– Det är positivt för vår del. Att EU ska komma och bestämma är vår största farhåga, säger Fredrik Lundberg, verksamhetsledare för Ålands Fiskare.
Regionaliseringsreformen gör att beslutanderätten om kustfisket stannar på lokal nivå. Östersjöländerna förvaltar Östersjöbestånden utan att resten av Europa lägger sig i.
– Det innebär bland annat att vi kan ha kvar toleranspremien för sälskador, säger Fredrik Lundberg.
I förslaget finns en del nya stödformer, men de kommer knappast att komma Åland till del i någon större utsträckning trots att de har ett helt nytt fokus på regional utveckling istället för företag. Främst lär det handla om miljöåtgärder och forskning för Ålands del, tror Lundberg.
Läs mer i papperstidningen!

Frans Jansson