DELA

Europakampanj ska minska avfallet

Minska avfallet.
Det är en kampanj som genomförs i Europa nästa vecka tisdag till söndag.
Även Åland är med. Bland annat kan man lära sig göra sin egen P-skiva av återvunnet material.

På Åland uppmärksammas minska avfallet-veckan av landskapsregeringen, Agenda 21-kontoret, Emmaus, Mariehamns församling, Katapult, ÅPAB och Mise.
– Kampanjen ”Europa minskar avfallet” har till syfte att visa på hur viktigt det är att vi minskar mängden avfall och även halterna av giftiga ämnen som finns i vårt avfall. Trots att vi är rätt så duktiga på sortering så ökar hela tiden den totala avfallsmängden till följd av ökande konsumtion. Sopsortering innebär enbart att materialet kan tas omhand på bästa sätt.
– Vi kan minska vårt avfall på flera sätt. En effektiv resursanvändning, förändrat konsumtionsmönster, en förlängd livstid för produkterna och återanvändning är några exempel. Förutom att bidra till en bättre miljö och en hållbar utveckling, finns det pengar att spara genom att tänka över sin konsumtion. För producenter gäller det att tänka på, och i störst möjliga mån ta ansvar för, produktens hela livscykel från idé till avfall, skriver Jessica Sundberg vid Agenda 21-kontoret.
En programpunkt är på onsdag då Katapult har öppet på Neptunigatan 39 mellan klockan 9 och 12, och visar upp sina produkter gjorda av återvunnet material för alla intresserade. ”Kom och gör din egen P-skiva av återvunnet material och bekanta dej med vår produktion av företagsgåvor samt övrig verksamhet” hälsar Erik Rudels därifrån.  
Läs mer i papperstidningen!

Mårten Sundberg