DELA

EU vill minska på lax- och strömmingsfisket

Strömmings- och laxfisket i Östersjön kan komma att skäras ner dramatiskt nästa år medan torskkvoten kan komma att öka. Det berättar Europeiska kommissionens representation i Finland.
När det gäller strömmingen är orsaken att 2009-års fångstmängder i västra Östersjön sattes alltför högt. Konsekvensen är att beståndet har minskat oroväckande. Förslaget är att fångstkvoten i västra Östersjön minskas med 21 procent till drygt 21.000 ton.
Det föreslås dessutom att fångstkvoterna för de betydligt större bestånden av strömming och vassbuk i centrala Östersjön minskas med 15 procent. De totala fångstmängderna får uppgå till 120.000 respektive 300.000 ton.

Färre laxyngel
Samtidigt föreslås laxfiskekvoterna minskas med 15 procent. Orsaken, enligt kommissionen, är att mängden laxyngel i Östersjön minskar och att tillståndet hos många av älvbestånden är dåligt.
Minskningen berör inte fångstmängderna i Finska viken. Där ska istället problemen åtgärdas i första hand med nationella insatser i nationella vattendrag.

Mer torskfiske
Då torskbeståndet fortsätter att växa förslår kommissionen att fångstmängden för torsk i Östersjön ökas med 15 procent eller 50.000 ton.
Förslagen bygger på yttranden från Internationella havsforskningsrådet och kommissionens egen kommitté för fiskerinäringen. EU:s fiskeriminstrars möte tar upp frågan i oktober.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax