DELA

EU vill bekämpa människohandel

Varje år blir hundratusentals människor offer för människohandel till eller inom den Europeiska unionen.
EU-kommissionen lade i måndags fram ett lagförslag om hur handeln ska motarbetas.
De viktigaste målen med de nya bestämmelserna är enhetliga nationella lagar om brott och påföljder, bättre hjälp till offren för människohandel och hårdare tag mot dem som bedriver den.
Enligt kommissionens förslag till EU-lagstiftning måste medlemsländerna se till att de som bedriver människohandel åtalas, erbjuda offren skydd och arbeta för att förebygga brott. Gärningsmän ska kunna åtalas även om de begår brott utomlands och polisen och rättsliga myndigheter få tillgång till de utredningsverktyg som används för att bekämpa organiserad brottslighet.

Vittnesskydd
Offren bör få tillgång till logi, sjukvård för att kunna återhämta sig och vittnesskydd så att de inte är rädda för att vittna mot gärningsmännen. De skulle också få kostnadsfri rättshjälp under hela förfarandet, inklusive hjälp att kräva ersättning.
Man vill även öka medvetenheten såväl bland dem som riskerar att bli offer för människohandel som bland myndigheter. Enligt det nya förslaget ska det bli lättare att vidta åtgärder mot personer som medvetet anställer eller köper tjänster av människohandelsoffer.
Det ska också inrättas oberoende organ i medlemsländerna för att övervaka att åtgärderna genomförs.

EU-samordnare
Kommissionen kommer snart att utnämna en EU-samordnare för kampen mot människohandel för att EU:s politik på området ska bli effektivare, mer synlig och konsekvent. För detta krävs att man åtgärdar de bakomliggande orsakerna och samarbetar med länder utanför EU.
Cecilia Malmström är den kommissionär som ansvarar för inrikesfrågor.
– På 2000-talet borde det inte förekomma att kvinnor och flickor tvingas till sexuellt slaveri, att barn blir slagna och misshandlade och tvingas tigga och stjäla, och att unga vuxna tvingas arbeta under vidriga förhållanden för svältlöner. Dessa brott kan inte accepteras under några omständigheter, säger hon enligt ett pressmeddelande från kommissionen.
Förslagen kommer att diskuteras i EU-parlamentet och i ministerrådet. Om det godkänns måste EU-länderna införliva bestämmelserna i sin nationella lagstiftning.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax