DELA

EU-verktyg för prisövervakning

Priserna på jordbruksprodukter, bland annat mjölk, har gått ner de senaste åren, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande. Men nedgången har inte inverkat på de priser som konsumenterna betalar i affären. Möjligheterna att effektivisera livsmedelskedjan diskuteras i ett färskt meddelande.
Det är viktigt att livsmedelskedjan fungerar väl, eftersom i genomsnitt 16 procent av hushållens utgifter går till livsmedel, framhåller kommissionen.
EU-kommissionen vill motverka priskarteller, öka öppenheten i prismedelskedjan och göra det lättare för allmänheten att anmäla missförhållanden. För detta krävs åtgärder både på EU-nivå och i medlemsländerna.
”För att främja en fungerande inre marknad för livsmedel och förbättra konkurrensen i olika sektorer inom livsmedelskedjan kommer kommissionen att granska utvalda miljöstandarder och system för ursprungsmärkning, som kan stå i vägen för gränsöverskridande handel”, skriver kommissionen.
Man vill vidare undersöka vad som kan göras för att komma åt territoriella begränsningar av utbudet som tvingar detaljhandeln att utnyttja lokala källor.
För att få bättre kunskaper om hur livsmedelspriserna utvecklas har kommissionen tagit fram ett verktyg för prisövervakning: ”EU-länderna uppmanas att ta i bruk webbaserade tjänster som gör det lätt att jämföra detaljhandelspriserna på livsmedel. Tillsynen av derivatmarknaden för jordbruksprodukter måste också förbättras för att motverka fluktuationer och spekulation.”
Nästa år läggs en rapport fram med förslagen. (ak)