DELA

EU-utskott hörde åländsk fiskarbas

Det småskaliga kustnära fisket måste behandlas seperat i EU:s nya fiskeripolitik.
Åsikten framfördes av Fredrik Lundberg, verksamhetsledare för Ålands fiskare, när han hördes av Europaparlamentets fiskeriutskott i dag.
I slutet av februari godkände parlamentet riktlinjerna för reformen av EU:s fiskeripolitik. Målet är att få ett slut på överfisket, de överdimensionerade fiskeflottorna och minskade fångster för de europeiska yrkesfiskarna.
EU-parlamentariker Carl Haglund (SFP) har även fått med ett tillägg om åtgärder mot överstora säl- och skarvpopulationer samt införandet av en skild policy för det småskaliga kustnära fisket.

Utskottshörande

Fiskeriutskottet, där Carl Haglund är viceordförande, hör just nu olika parter inom fiskerinäringen med anledning av EU:reformen. Temat för dagens hörande var Bevarande av fiskeresurserna och förvaltning av fiskeflottan. Fredrik Lundberg delar Carl Haglunds åsikt att det småskaliga fisket måste behandlas separat i den framtida politiken.
– I praktiken kunde det här utmynna i att det småskaliga kustfisket avskiljs från EU:s gemensamma fiskeripolitik, anser Fredrik Lundberg och Carl Haglund i ett gemensamt uttalande.

ANNIKA KULLMAN