DELA

EU-plats för Åland väcker skratt

– Det finns över 200 lagstiftande regioner i EU. Även om Ålands status är en annan så skrattar de åt en om man försöker tala för en plats till Åland.
Så säger EU-parlamentariker Alexander Stubb (saml). EU-parlamentariker Henrik Lax (sfp) har försökt, men det blev tummen ned.
De två har tillsammans med Anneli Jäätteenmäki (c) lämnat in ett ändringsförslag så att Finland kunde få behålla sin 14e plats, men det röstades ner med mycket bred marginal i utskottet. Så man utgår från att resultatet blir det samma när parlamentet röstar på torsdag.
Ålänningarna har i Bryssel lobbat för en 14e plats till Finland för att den vägen få en egen parlamentsplats. Också landets regering har talat för att Finland efter 2009 skall ha kvar sin 14e plats.
Men när Nya Åland träffade Stubb och Lax i Bryssel förra veckan gav de inte stort hopp.
– Vi lämnade in ett förslag om 14 platser för Finland, men vi kan inte nämna Åland i sammanhanget, då skrattar man åt oss, säger Stubb.


Åland pressat på
Henrik Lax säger liksom Stubb att ålänningarna har pressat på och att regeringen inför regeringskonferensen har fört fram anspråk på en 14e plats till Finland, alltså bibehållet antal efter 2009.
– Men rådet ville två sina händer, så man skickade frågan till parlamentet för att vi här skulle komma överens om fördelningen.
Det man håller på med är en omfördelning av platserna jämfört med Nicefördraget, en fördelning av mandaten helt på basen av medlemsländernas invånarantal. Att då tänka sig att få parlamentet eller rådet att gå med på en plats för Åland, med sina 27.000 invånare när det i Tyskland går 850.000 invånare på ett mandat, det går inte hem.
Alltså är strategin att ordna 14 mandat till Finland och sedan internt ge ett till Åland. Fast något sådant uttalat löfte finns inte.
– Vi har funderat på om man skulle kunna underbygga vårt förslag med Ålandsargumentet, men nu bygger fördelningen på proportionalitet och man kan inte ha två system, säger Lax.


Rådet vill inte
Det utskott som har behandlar fördelningen av mandaten har med stor majoritet gått emot Finlands ändringsförslag.
Så blir det också i parlamentet.
Därmed behöver inte ärendet var slutagerat, regeringskonferensen kan ändra på det.
– Men regeringskonferensen vill inte, säger Lax med eftertryck.
Regeringskonferensen skall förmå medlemsländerna att omfatta den kompromiss till nytt fördrag som man diskuterade fram ramarna för i somras. Då kan man inte ändra på något som en stor majoritet i parlamentet har enats om.
Dessutom finns det inget ändringsförslag att rösta om, åtminstone fanns det inget i torsdags när alla redan var på väg bort över veckoslutet. De flesta kom tillbaka i går kväll, men anhållan om röstning skulle vara inlämnad klockan 15 i går. Med 40 underskrifter. De finländska ledamöterna är 14.
Men än har Lax inte gett upp helt. Lagen om sättet för val i EU-parlamentet skall göras om, kanske i vår. Då kommer en ny möjlighet. Mer om det senare!HARRIET TUOMINEN
(text & foto)

harriet.tuominen@nyan.ax