DELA

EU-kommissionen: Likvidera Ålands industrihus

Ålands industrihus borde ha betalat tillbaka det otillåtna stödet från landskapsregeringen senast den 14 november 2011.
Eftersom betalningen fortfarande inte skett menar kommissionen att företaget måste likvideras.
EU-kommissionen har skickat skriftliga synpunkter till landskapsregeringen med anledning av mötet med Ålands representanter i Bryssel den 25 januari. I det av enhetschef Barbara Brandtner undertecknade brevet slår kommissionen fast att betalningen borde ha skett senast den 14 november 2011.
Kommissionen påminner om en i EU-domstolen nyligen avkunnad dom, som slår fast att ett återkrav av stödbeloppet endast kan sluta med att hela beloppet återbetalas eller att företagets verksamhet upphör.

Måste lämna marknaden
– Det gjordes klart vid vårt möte att dessa principer måste följas då återkravet verkställs i detta (Ålands industrihus) ärende. Eftersom en fullständig återbetalning verkar omöjlig då stödmottagaren uppenbart saknar de medel eller finansieringsmöjligheter som behövs, måste alternativet i det här fallet vara likvidation genom ett formellt insolvensförfarande och att företaget lämnar marknaden, skriver kommissionen.
Trots kommissionens uppmaning att likvidera menar Ålands industrihus styrelseordförande Harry Jansson att huvudlinjen fortfarande är att sälja Itiden.
– Jag måste titta på det och se om det tillför något nytt. Styrelsen arbetar utifrån att Itiden ska säljas fram till bolagsstämma, säger Jansson.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni